0 направени
теста

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Изследването се нарича имунохимичен тест за скрити (т.н. окултни) кръвоизливи и се използва за откриване на кръв в изпражненията, което може да бъде симптом за различни заболявания, включително и рак на дебелото и право черво.
За изследването е необходимо предоставянето на фекален материал с големина на грахово зърно, поставен в чист контейнер. Ако се налага, материалът може да се съхранява до 3 дни при температура 2 — 8 °C (в хладилник).
Резултатите ще бъдат готови в рамките на следващия работен ден, след 18:00ч., с изключение на събота, неделя и официалните празници.
При предоставянето на материала за изследването от лабораторията се получават персонални данни за достъп. С тези данни резултатите от изследването могат да бъдат проверени онлайн. При желание резултатът може да бъде получен и на място в лабораторията, в която е предоставена пробата.
Отрицателният резултат означава, че изследването не отчита данни за окултен (скрит) кръвоизлив.
Положителният резултат от изследването за окултни кръвоизливи индикира, че е отчетено наличие на кървене, но не и неговият източник. Ето защо са необходими допълнителни изследвания за точно установяване на източника на кървене. Препоръчителна е консултация с лекар за преценка и евентуално направление за извършването на други уточняващи изследвания. Често, като последваща стъпка при наличието на положителен резултат от изследването за окултни кръвоизливи, експертите препоръчват и назначаването на колоноскопия.
Вашият лекар най-добре може да прецени какви изследвания да бъдат назначени в конкретния случай. Често, като последваща стъпка при наличието на положителен резултат от изследването за окултни кръвоизливи, експертите препоръчват и назначаването на колоноскопия.
Препоръчително е скрининговите тестовете за окултни кръвоизливи да се правят веднъж годишно при хора над 50–годишна възраст. Ако има данни за фамилна обремененост или други рискови фактори за развитие на рак на дебелото черво, се препоръчва консултация с лекар в по-ранна възраст.
Поставянето на прозрачно домакинско фолио на тоалетната чиния и фиксирането му със седалката на тоалетната улесняват процеса по взимане на пробата. За повече информация, моля, натиснете тук
Кървенето е алармиращ симптом. Консултацията и/или насочването към допълнителни изследвания за установяване на състоянието трябва да се извърши от лекар.
Да, можете да направите изследването за окултни кръвоизливи.
Рискът за развитие на рак на дебелото черво се повишава значително именно след 50-годишна възраст, ето защо препоръките за скрининг обхващат тестване на мъже и жени между 50 и 74 години. Ако имате данни за фамилна обремененост или други съображения, можете също да се тествате.
Да, в най-близката лаборатория, участваща в програмата.
Не е необходимо да има налице оплаквания, за да се извърши изследването. Препоръчително е да се правят тестове за скрити кръвоизливи при лица между 50 и 74 години, тъй като често в началните стадии на рака на дебелото черво не се появяват симптоми.
Не е необходимо спазването на диета. Приемът на алкохол може да доведе до раздразнение на червата, ето защо е препоръчително е да го избягвате поне 48 часа преди изследването.

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. При техническа възможност резултатите от направените тестове ще бъдат добавени в досиетата на пациентите в Националната здравноинформационна система, до която имат достъп всички оторизирани медицински специалисти. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на участващите в програмата за скрининг лаборатории, посочени в сайта. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност в случай на отказ от страна на някоя лаборатория да приеме проба за изследване. Посоченият брой на направените тестове се актуализира периодично на база на справки от лабораториите и отразява периода от началото на първата кампания за скрининг на фондацията от 09.2022 г.

Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg ; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.