0 направени
теста

Политика за поверителност и защита на личните данни на сайта testvai.bg

Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайта testvai.bg (наричан по-долу „Уебсайта“) представя информация какви лични данни и за какви цели Уебсайтът ги събира, как ги обработва и кои са мерките за тяхната защита. Целта на настоящия документ е също така да посочи и изясни Вашите права като физически лица, чиито лични данни се обработват.

Фондация „Лъчезар Цоцорков“, която притежава и управлява Уебсайта, предприема всички необходими действия, за да гарантира, че са спазени всички принципи за обработка на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, известен също като Общ регламент за защита на данните (наричан по-долу „ОРЗД“).

I. ПРИТЕЖАТЕЛ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът testvai.bg принадлежи на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, юридическо лице с нестопанска цел, учредено в частна полза, с ЕИК 205724187 и със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район Оборище, ул. „Върбица“ № 5, ет. 1, ап. 2 („ние“, „наш“, „нас“ и пр., „Фондацията“). Той информира за програмата на Фондацията за превенция и скрининг за рак на дебелото черво и е създаден в изпълнение на целите ни за благополучие на българското общество чрез подкрепа, в това число и в сферата на здравеопазването.

Фондацията чрез Уебсайта се явява администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пара. 7 от ОРЗД по отношение на предоставяните от Вас лични данни. В това си качество и съгласно приложимото законодателство Фондацията събира, обработва и ползва за целите по-долу личните данни, предоставени от Вас всеки път, когато достъпите Уебсайта.

В случай че искате да се свържете с нас или имате допълнителни въпроси, можете да използвате данните за контакт, посочени в раздел VI по-долу.

II. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Лични данни“ е всяка информация, на база на която едно лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко. В това се включват Вашите имена, ЕГН, домашен адрес, IP идентификатор, имейл адрес, номер на карта за самоличност и др.

III. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

Уебсайтът има единствено информативна цел и оперира единствено с данните на потребителите, предоставени посредством „Бисквитките“ (cookies) на Уебсайта. “Бисквитките” (cookies) са малки текстови файлове, които автоматично се запаметяват в паметта на устройството Ви, ако някои от тях автоматично се изтриват след употреба, то други се запазват, за да Ви разпознаят при следващото Ви посещение. Чрез “Бисквитките” Уебсайтът събира следните Ваши лични данни: данни за местоположение; идентификатор на устройството; операционна система и съответната ѝ версия; време на достъп; конфигурационни настройки; информация за интернет връзка („IP адрес“), разглеждани страници и др.

Можете да изключите определени видове „Бисквитки“ по всяко едно време чрез плъгина на Уебсайта или влизайки в Настройки от Вашия браузър.

В Уебсайта няма форма за контакт, ние не събираме и не е нужно да въвеждате свои лични данни, в това число и да ни предоставяте Вашите имена, адрес, телефон, имейл или всяка друга информация.

IV. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целите, за които ползваме събраните посредством Бисквитките лични данни, са:

Подобряване на Уебсайта спрямо Вашето потребителско преживяване и корекция на текстове, категории или функционалности при нужда, отстраняване на грешки и неудобства;

Анализ на потребителите – Кампанията за превенция и скрининг за рак на дебелото черво е свързана с определена възрастова категория, която целим, затова и следва да отчетем резултата от получените данни, което ще се проследи посредством Google Analytics;

Ремаркетинг – потребителите, които ползват сайта, могат да попаднат на реклами за него впоследствие, включително в Google и Facebook.

V. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При съхранението на личните Ви данни Уебсайтът прилага генералния принцип за съхранение на лични данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на основните си дейности.

Фондацията ще обработва Вашите данни съгласно нормативно установените срокове за задържане на лични данни. Когато за дадена цел се извършва обработка на лични данни и изтекат всички основания, според Регламента ние прекратяваме обработката им и унищожаваме анонимизираните лични данни. Фондацията гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат продавани или по друг начин предоставяни на трети страни за цели различни от тези, за които сте ни ги предоставили. Фондацията ще разкрива данни на трети страни, само ако това е необходимо и единствено за целите, посочени по-горе или в изпълнение на законовите ни задължения.

Фондацията може да споделя Вашите лични данни със следните получатели, с които има подписани споразумения за обработване: софтуерни доставчици; рекламни платформи (например „Google“., “Facebook” и др.).

ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация, дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.
 2. Право на корекция: в случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате да ги коригираме или допълним.
 3. Право на изтриване (т.нар. „право да бъдеш забравен“): можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
 4. Право на ограничаване на обработването: можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:
  • а) оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или
  • б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  • в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.
 5. Право на възражение: в случай че обработваме данни за цели/задачи/задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени или сме посочили, че обработване на данните е за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.
 6. Право на жалба: в случай че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите, отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

Компетентен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-519, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Правата си можете да упражните като изпратите имейл на електронния адрес на Фондацията, посочен в раздел VI по-долу, с Вашето конкретно искане или като използвате:

VI. ДРУГИ

Фондацията чрез Уебсайта си обработва Вашите лични данни само в съответствие със законовите изисквания или след Вашето изрично съгласие. Предприемаме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, непозволен достъп, нежелано разкриване и неправомерно изменение.

По всяко време, когато решите, че обработката на лични данни не е подходяща за Вас, моля, информирайте ни своевременно. Можете да оттеглите своето съгласие, ако сте предоставили такова, за в бъдеще по всяко време като ни информирате на посочените по-долу данни за контакт:

Данни за контакт с Фондация „Лъчезар Цоцорков“, притежател на Уебсайта testvai.bg

В случай че имате въпроси, притеснения или предложения, свързани с Уебсайта testvai.bg, можете да се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: info@tsotsorkovfoundation.bg

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. При техническа възможност резултатите от направените тестове ще бъдат добавени в досиетата на пациентите в Националната здравноинформационна система, до която имат достъп всички оторизирани медицински специалисти. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на участващите в програмата за скрининг лаборатории, посочени в сайта. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност в случай на отказ от страна на някоя лаборатория да приеме проба за изследване. Посоченият брой на направените тестове се актуализира периодично на база на справки от лабораториите и отразява периода от началото на първата кампания за скрининг на фондацията от 09.2022 г.

Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg ; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.