0 направени
теста
Възраст – над 50 г.

Скринингът на здравото население със специфични тестове, както и прилагането на високоспециализирани изследвания, водят до ранно откриване на рак на дебелото черво и диагностициране на заболяването в неговия предклиничен стадий. В този стадий лечението е най-ефективно.

Целта е да се открие заболяването, когато е локализирано в органа, преди да е настъпил процесът на инвазия към съседни тъкани и органи. Петгодишната преживяемост при хора със заболяване в неразпространен стадий е 90%. Ако ракът се е разпространил в околните тъкани или регионални лимфни възли, петгодишната преживяемост спада до 71%, а при разпростанение в далечните органи, петгодишната преживяемост е едва 14%.

Препоръчителните изследвания за скрининг и откриване на полипи и рак на дебелото черво са:

  • Фекален тест за окултно кървене – използва се за откриването на кръв във фекалиите, което може да бъде знак за наличие на полипи или тумор. Прилага се за масов скрининг на рак на дебелото черво в редица европейски страни. При положителен тест диагнозата се уточнява с допълнителни ендоскопски изследвания, тъй като наличието на кръв в изпражненията може да се дължи и на други причини.
  • Ендоскопски методи за скрининг – едно от по-разпространените изследвания, които се прилагат за оглед на ректума и колона, е колоноскопията. Процедурата предоставя възможност на ендоскоскописта да предприеме премахване на полипи или други образувания и да вземе тъканни проби за последващо патоанатомично заключение. Колоноскопията е с минимален риск, висока диагностична и лечебна стойност.
Възраст – над 50 г.

Важно за предотвратяване на заболяването е да бъдем информирани за рисковите фактори, да разпознаваме симптомите и да извършваме редовни скринингови изследвания след навършване на 50-годишна възраст. Превенцията на заболяването зависи и от създаването на здравословни навици и начин на живот, включващи:

  • Ограничаване на приема на алкохол
  • Спиране на тютюнопушенето
  • Редовна физическа активност
  • Поддържане на нормално телесно тегло
  • Намален прием на червени меса, колбаси и наситени мазнини
  • Съблюдаване на балансирана диета, изобилстваща от пресни зеленчуци и плодове, пълнозърнести храни и храни, богати на фибри, бобови растения, риба и зехтин

Често причината за колоректален рак не е известна, но има фактори, които могат да увеличат вероятността от развитието му:

Възраст – над 50 г.

Възраст – над 50 г.

Прекомерна консумация на червено и обработено месо

Заседнал начин на живот и затлъстяване

Възпалителни чревни заболявания

Злоупотреба с алкохол

Тютюнопушене

Фамилна обремененост

Mного хора с рак на дебелото черво нямат никакви симптоми, докато болестта не е напреднала. Други изпитват един или комбинация от следните симптоми, което може да бъде индикатор за различни заболявания, включително и за колоректален рак:

Дискомфорт в корема, чести газове, подуване, болки

Възраст – над 50 г.

Диария, запек или чувство, че изхождането е частично

Необяснима анемия с дефицит на желязо

Постоянна умора

Загуба на тегло без определена причина

Светлочервена/ясна кръв или много тъмна кръв в изпражненията

Изпражнения, които изглеждат по-тънки от обикновено

Национална пациентска организация

https://npo.bg/

Digestive Cancers Europe, Colon Cancers Country Data

https://digestivecancers.eu/colon-cancer-map/

United European Gastroenterologists (UEG), Colorectal cancer

https://ueg.eu/p/78

American Cancer Society, Colorectal cancer

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer.html

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. При техническа възможност резултатите от направените тестове ще бъдат добавени в досиетата на пациентите в Националната здравноинформационна система, до която имат достъп всички оторизирани медицински специалисти. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на участващите в програмата за скрининг лаборатории, посочени в сайта. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност в случай на отказ от страна на някоя лаборатория да приеме проба за изследване. Посоченият брой на направените тестове се актуализира периодично на база на справки от лабораториите и отразява периода от началото на първата кампания за скрининг на фондацията от 09.2022 г.

Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg ; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.