Възраст – над 50 г.

СКРИНИНГ

Скринингът за здравото население със специфични тестове, както и прилагането на високоспециализирани изследвания, водят до ранно откриване на рак на дебелото черво и диагностициране на заболяването в неговия предклиничен стадий. В този стадий лечението е най-ефективно.

Целта е да се открие заболяването, когато е локализирано в органа, преди да е настъпил процесът на инвазия към съседни тъкани и органи. Петгодишната преживяемост при хора със заболяване в неразпространен стадий е 90%. Ако ракът се е разпространил в околните тъкани или регионални лимфни възли, петгодишната преживяемост спада до 71%, а при разпростанение в далечните органи, петгодишната преживяемост е едва 14%.

Препоръчителните изследвания за скрининг и откриване на полипи и рак на дебелото черво са:

  • Фекален тест за окултно кървене – използва за откриването на кръв във фекалиите, което може да бъде знак за наличие на полипи или тумор. Прилага се за масов скрининг на рак на дебелото черво в редица европейски страни. При положителен тест диагнозата се уточнява с допълнителни ендоскопски изследвания, тъй като наличието на кръв в изпражненията може да се дължи и на други причини.
  • Ендоскопски методи за скрининг – едно от по-разпространените изследвания, които се прилагат за оглед на ректума и колона, е колоноскопията. Процедурата предоставя възможност на ендоскоскописта да предприеме премахване на полипи или други образувания и да вземе тъканни проби за последващо патоанатомично заключение. Колоноскопията е с минимален риск, висока диагностична и лечебна стойност.

Възраст – над 50 г.

ПРОФИЛАКТИКА

Важно за предотвратяване на заболяването е да бъдем информирани за рисковите фактори, да разпознаваме симптомите и да извършваме редовни скринингови изследвания след навършване на 50-годишна възраст. Превенцията на заболяването зависи и от създаването на здравословни навици и начин на живот, включващи:

  • Ограничаване на приема на алкохол
  • Спиране на тютюнопушенето
  • Редовна физическа активност
  • Поддържане на нормално телесно тегло
  • Намален прием на червени меса, колбаси и наситени мазнини
  • Съблюдаване на балансирана диета, изобилстваща от пресни зеленчуци и плодове, пълнозърнести храни и храни, богати на фибри, бобови растения, риба и зехтин

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на МДЛ Цибалаб на територията на гр. София, от 5.09.2022 г. до 28.02.2023 г.

*След 5.10.2022 и до изчерпване на количествата, аптеки SOpharmacy, Ceiba и Sanita в гр. София предлагат безплатни комплекти за изследване, които съдържат контейнер за фецес, регистрационна бланка и информационни материали.