0 направени
теста

ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ”

Семейната Фондация „Лъчезар Цоцорков“ е основана през 2019 г. с основна цел да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение. Фондацията е създадена в чест на вдъхновяващия лидер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си – проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 2022

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Панайот Куртев

проф. д-р Панайот Куртев

проф. д-р Крум Кацаров

проф. д-р Крум Кацаров

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се организира от Фондация „Лъчезар Цоцорков” в сътрудничество с Българското онкологично научно дружество и се подпомага от Експертен съвет от специалисти на най-високо ниво в сферите на медицинската онкология, онкохирургията, гастроентерологията – проф. д-р Галина Куртева, проф. д-р Панайот Куртев, проф. д-р Крум Кацаров.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Поставяне на началото на регулярна програма за превенция и скрининг на рака на дебелото черво в България с цел:

 • диагностициране на рисковите групи възможно най-рано, когато заболяването може да бъде успешно овладяно;
 • намаляване на разходите за лечение;
 • подобряване на качеството и продължителността на живота.

  Благодарим за подкрепата на

  проф. д-р Галина Куртева

  проф. д-р Панайот Куртев

  д-р Росица Кръстева

  проф. д-р Крум Кацаров

  Основен медиен партньор

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. При техническа възможност резултатите от направените тестове ще бъдат добавени в досиетата на пациентите в Националната здравноинформационна система, до която имат достъп всички оторизирани медицински специалисти. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на участващите в програмата за скрининг лаборатории, посочени в сайта. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност в случай на отказ от страна на някоя лаборатория да приеме проба за изследване. Посоченият брой на направените тестове се актуализира периодично на база на справки от лабораториите и отразява периода от началото на първата кампания за скрининг на фондацията от 09.2022 г.

Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg ; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.