ФОНДАЦИЯ „ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ”

Семейната Фондация „Лъчезар Цоцорков“е основана през 2019 г. с основна цел да допринася за благополучието на българското общество чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение. Фондацията е създадена в чест на вдъхновяващия лидер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си – проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 2022

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Панайот Куртев

проф. д-р Панайот Куртев

проф. д-р Крум Кацаров

проф. д-р Крум Кацаров

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се организира от Фондация „Лъчезар Цоцорков” в сътрудничество с Българското онкологично научно дружество и се подпомага от Експертен съвет от специалисти на най-високо ниво в сферите на медицинската онкология, онкохирургията, гастроентерологията – проф. д-р Галина Куртева, проф. д-р Панайот Куртев, проф. д-р Крум Кацаров.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Поставяне на началото на регулярна програма за превенция и скрининг на рака на дебелото черво в България с цел:

  • диагностициране на рисковите групи възможно най-рано, когато заболяването може да бъде успешно овладяно;
  • намаляване на разходите за лечение;
  • подобряване на качеството и продължителността на живота.

Благодарим за подкрепата на

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на МДЛ Цибалаб на територията на гр. София, от 5.09.2022 г. до 28.02.2023 г.

*След 5.10.2022 и до изчерпване на количествата, аптеки SOpharmacy, Ceiba и Sanita в гр. София предлагат безплатни комплекти за изследване, които съдържат контейнер за фецес, регистрационна бланка и информационни материали.