0 направени
теста

Превенцията и скринингът са важни.
Проверете знанията си и научете повече.

Loading...
1/5
Може ли скринингът за рак на дебелото черво да помогне за предотвратяване на заболяването?
 
Невярно
Вярно
Целта на скрининговите тестове е да се открие раковото заболяване в самото начало, още преди да се появят неговите симптоми. По този начин се намалява броят на хората, които се разболяват и умират, в следствие на болестта. При редовен скрининг могат да се открият и отстранят полипи на дебелото черво, още преди да са станали ракови.
2/5
Трябва ли да се тествам, ако нямам никакви симптом?
 
Невярно
Вярно
Ракът на дебелото черво невинаги има симптоми, особено в ранен или предклиничен стадий, когато заболяването може да бъде лечимо. Затова извършването на редовни скринингови тестове е изключително важно.
3/5
На каква възраст е необходимо да започна да правя редовни скринингови тестове?
 
Невярно
Вярно
С увеличаване на възрастта се увеличава и рискът за рак на дебелото черво. При хора без фамилна обремененост се препоръчва извършването на редовните скринингови изследвания да започне от 50-годишна възраст. При хора с фамилна обремененост, както и при такива с други заболявания на дебелото черво, може да се наложи тестването да се извърши и по-рано.
4/5
Само мъжете ли са изложени на риск?
 
Невярно
Вярно
Ракът на дебелото черво засяга и двата пола, ето защо скрининговите тестове целят да обхванат както мъжете, така и жените на възраст между 50 и 74 години.
5/5
Какви са рисковите фактори, свързани с начина ми на живот?
 
Невярно
Вярно
Хората, водещи заседнал начин на живот, без постоянна физическа активност, както и тези с наднормено тегло, затлъстяване и диабет тип 2 имат по-висок риск от заболяване. Съвременните изследвания свързват консумирането на повече червено месо и колбаси, както и тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол като фактори, които също увеличават риска за рак на дебелото черво.
Благодарим за отделеното време!
Logo

Кампанията за профилактика и скрининг на рака на дебелото черво се реализира от Фондация „Лъчезар Цоцорков”. Всички материали в рамките ù имат единствено образователна и информационна цел и не представляват медицинско предписание. Съдържанието на материалите е изготвено на базата на публично достъпни научни публикации, изследвания, проучвания или други специализирани информационни източници. То няма рекламен характер и не може да служи за диагностика или лечение. Авторските права и правата на интелектуална собственост върху цитираните в материалите източници принадлежат на съответните носители на права. Съдържащите се в източниците данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ не носи отговорност в случай на неточности в съдържанието на цитираните източници. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност за резултатите от направените тестове или последващото лечение на тяхна основа. При техническа възможност резултатите от направените тестове ще бъдат добавени в досиетата на пациентите в Националната здравноинформационна система, до която имат достъп всички оторизирани медицински специалисти. Безплатните изследвания за скрити кръвоизливи се осъществяват в работното време на участващите в програмата за скрининг лаборатории, посочени в сайта. Фондация „Лъчезар Цоцорков" не носи отговорност в случай на отказ от страна на някоя лаборатория да приеме проба за изследване. Посоченият брой на направените тестове се актуализира периодично на база на справки от лабораториите и отразява периода от началото на първата кампания за скрининг на фондацията от 09.2022 г.

Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg ; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.